Ege'nin Kalite Anlayışı

• Tüm faaliyetlerde müşteriye, işverene , personeline ve alt yüklenicilerine daima dürüst olmak,
• Tüm faaliyetlerde çevre sağlığına özen göstermek,
• İş ve işçi güvenliği kurallarına harfiyen riayet etmek,
• İşveren ya da müşteriyi çeşitli alternatifler sunarak yönlendirmek ve her zaman en iyi hizmeti vermeye çalışmak,
• Çalışanlarına meslek içi eğitim olanakları sağlamak ve gelişimi teşvik etmek,
• Çağdaş teknolojinin tüm imkanlarını sürekli takip etmek ve uygulamak,
• Kalite kurallarını ve prosedürlerini iş prensibi olarak özümsemek ve böylelikle iş kalitesini daima ön planda tutmak,
• Ekip çalışmasının önemini tüm çalışanlara aşılamak ve otonom yönetim bilincini yerleştirmek.